Opublikowano

Wywiad z Justyną Augustyniak

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Akademia Menadżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą. Ukończyła także kurs dla Służby BHP oraz uzyskała tytuł Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej.

A.P.: Czy są jakieś szczególne przepisy dotyczące BHP dotyczące zachowania widzenia?

J.A: Oczywiście. Noszenie środków ochrony indywidualnej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów. Regulują go: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

A.P.: A czy pacjenci ich przestrzegają? 

J.A.: To zależy od branży. Szacuję, że 80% osób przestrzega przepisów. Natomiast w przypadku osób pracujących przed komputerem szacuję tę liczbę jedynie na ok. 40%. Powszechne jest przekonanie, że praca przed monitorem nie pogarsza wzroku. Jest jednak inaczej.

A.P.: Co, według Ciebie, możemy zrobić, by zabezpieczyć się przed wypadkami w pracy?

J.A.: Przede wszystkim należy stosować środki ochrony indywidualnej przeznaczone do danego stanowiska oraz zapoznawać się z zasadami bezpiecznego wykonywania robót. Należy również uważnie słuchać informacji podawanych podczas szkoleń z zakresu BHP. Szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na przerwy przy wykonywaniu pracy przy monitorze. Na  każdą godzinę powinno przypadać 5 minut na odpoczynek dla naszych oczu, spojrzenie daleko poza ekran komputera. I nie mam tu na myśli telefonu komórkowego.

Fragment wywiadu z Justyną Augustyniak z książki dr n.med. Agaty Plech Przejrzyj Na Oczy, Cieszyn 2019